Kunnen beschikken over een laptop of pc maakt voor vele leerlingen een groot verschil. Echter, velen hebben thuis geen pc of laptop. Zij moeten voor taken naar de lokale bibliotheek gaan. Sommigen moeten thuis de pc delen en kunnen soms minder dan een uur per dag op de computer.

Mondmasker with Love

Wij helpen scholen bij het organiseren van laptops inzamelen en gebruiksklaar maken.

Laptops vragen

Ben je een school die op zoek is naar laptops voor haar leerlingen?

Goed, dan ben je hier aan het juiste adres! Contacteer ons via het formulier.

Wat verwachten wij van jou?

 1. De school beslist hoeveel laptops zij nodig hebben en hoe lang. Eventueel doen zij een survey bij hun leerlingen om de nood in kaart te brengen.
 2. De school laat ons weten hoeveel laptops er nodig zijn.
 3. Wij creëren op deze website een pagina voor de school en helpen bij het opzetten van een campagne om bedrijven of particulieren te vinden.
 4. Tussen school en bedrijf/particulier en tussen school en leerling komt er een overeenkomst op papier.
 5. De school werkt samen met het bedrijf/particulier om de laptops op school te krijgen. Respecteer hierbij steeds de richtlijnen van de overheid.
 6. De school en bedrijf/particulier spreken af wie de laptops ontsmet.
 7. De school zorgt ervoor dat de laptops bij de leerlingen geraken.
 8. De school stemt af met de leerling of die een stabiele internet verbinding heeft, zoniet verwijst ze door naar bronnen die daar bij kunnen helpen (zie Stabiel internet bovenaan de pagina).
 9. De school zorgt ervoor dat de laptops na gebruik terug op school geraken.
 10. De school en bedrijf/particulier spreken af wie de laptops ontsmet.
 11. De school zorgt dat de laptops terug bij bedrijf/particulier geraken.

Ik zoek laptops

Stabiel internet

Uiteraard is stabiel en snel internet onontbeerlijk voor deze leerlingen. Deze initiatieven maken dit mogelijk.

Telenet Wi-Free

Telenet deelt op aanvraag aan scholen of sociale organisaties als OCMW’s, vouchers uit waarmee jongeren die thuis geen internetverbinding hebben, kunnen connecteren op het Telenet Wi-Free signaal.

Meer info

Proximus

Ook Proximus biedt tijdelijke toegangscodes voor leerlingen die momenteel geen internettoegang hebben om gebruik te maken van het Proximus Public WiFi-netwerk. De scholen kunnen een aanvraag bij csr[at]proximus.com indienen. Ze hebben de volgende informatie nodig:

 • naam van de school
 • naam, voornaam en e-mail adres van een contactpersoon en het aantal benodigde codes.

Proximus bezorgt de toegangscodes aan de school. De scholen zijn verantwoordelijk van de verdeling van de codes en hebben hiervoor verplichtingen tegenover Proximus:

 • De school houdt in een bestand een nauwkeurige en actuele lijst bij van de namen en (gebruiks)adressen van alle gebruikers.
 • Als een code van gebruiker verandert, mag de school de vorige gegevens niet verwijderen, maar maakt een nieuwe lijn in het bestand aan.
 • De historiek van de codetoewijzing wordt zo bijgehouden. De school is verplicht om Proximus alle identificatiegegevens te verstrekken die op het eerste verzoek worden gevraagd, ongeacht of dit op een wettelijk verzoek is gedaan of niet.
 • Na afloop van de insluitingsperiode moet het volledige bestand met identificatiegegevens naar het volgende adres worden gestuurd: csr[at]proximus.com

Sjablonen

We helpen jullie ook graag op weg hoe leerlingen te bevragen van leerlingen en met een voorbeeld van een gebruiksovereenkomst tussen bedrijf/particulier en school en tussen leerling en school.

1. Bevraag je leerlingen.

Hebben je leerlingen een eigen laptop en stabiele internetverbinding? Breng deze nood eerst in kaart d.m.v. een bevraging.

Bekijk het voorbeeld
2. Gebruiksovereenkomst tussen bedrijf/particulier en school.

We zijn nog bezig met dit sjabloon. Ben je of ken je iemand met de nodige kennis om ons hierbij te helpen, neem contact op!

Bekijk het voorbeeld
3. Gebruiksovereenkomst tussen leerling en school.

Hieronder vind je links naar drie voorbeelden van gebruiksovereenkomsten tussen school en leerling.

Bekijk het voorbeeld (Stedelijk Lyceum Lakbors) Bekijk het voorbeeld (Deelbaar Mechelen) Bekijk het voorbeeld (Bruiklenersovereenkomst Vlaamse Overheid)
Questions

Heb je vragen of wil je helpen met dit initiatief?

Alle helpende handen zijn welkom.

Naar de Coronadenktank op Slack Contacteer ons